Trang Nhà‎ > ‎

Thông Báo

NHỮNG SINH HOẠT SẮP ĐẾN

posted Jan 23, 2016, 6:24 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jan 23, 2016, 6:25 AM ]

VỌNG PHỤC SINH
Thứ Bảy 26 Tháng 03
 
BẦU LẠI BCH NHIỆM KỲ 2016-2018
Thứ Bảy 09 Tháng 04
 
LỄ TRUYỀN CHỨC THẦY THIỆN SVD
Thứ Bảy 28 Tháng 05 tại Techny
Chúa nhật 29 Tháng 05
11:30 trưa lễ tạ ơn (Cha Thiện)

1-1 of 1