Trang Nhà‎ > ‎

Liên Lạc

Ban Chấp Hành Ca Đoàn Sêraphim 2016 - 2018

Email - cdseraphim@gmail.com 
 
Phone - (708) 252-0139
 • Đoàn Trưởng - Lý Trần
 • Thủ Quỹ - Trina Trinh Ngô
 • Cố Vấn - Chinh Khúc
 • Ca Trưởng
  • Bình Đặng
  • Ngọc Phạm
  • Quang Lê
  • Rương Nguyễn
 • Đàn Sĩ
  • Kế Trần
  • Timothy Ngô
  • Tina Trần