Trang Nhà‎ > ‎

Sinh Hoạt

Với chủ yếu là muốn lưu trữ lại tất cả những sinh hoạt kỷ niệm đẹp của CĐ Sêraphim. Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều những hình ảnh sinh hoạt trong thời gian vừa qua, nếu ACE nào có những hình ảnh đẹp về những sinh hoạt của CĐ, thì cứ gửi vào email của CĐ cdseraphim@gmail.com, sau đó sẽ được chỉnh sửa để đưa vào trang web.

Chương Trình Sinh Hoạt